Bootstrap Themes

Perutusan Pengurus

“ KPKK satu satunya Kolej Kemahiran JPK yang Berjaya membuat pemetaan kurikulum tahfiz dengan NOSS (Standart Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan ) untuk memberi peluang pelajar tahfiz dipersijilkan dan layak menyambung pengajian ke IPT ”