< b-wwg6bb5423

PENGURUSAN

Dr Mohd Sharin Ab Rahman

Ketua Pengarah Operasi Kumpulan Pendidkan KIBLAH

Us Ahmad Nazrin Ab Razak

Ketua Penyelaras Program (Kolej Profesional Kemahiran Kiblah)

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar kami sentiasa komited serta tekun dalam memberikan pendidikan komprehensif dan berkualiti

Us Muhammad Uwais

Lecturer Pengurusan Tahfiz

Ustazah Hanan Binti Abdullah

Lecturer Pengajian Tahfiz

Us Muhammad Irham Bin Jamaluddin

Lecturer Pengurusan Masjid