PENGURUSAN

Dr Mohd Sharin Ab Rahman

Ketua Pengarah Operasi Kumpulan Pendidkan KIBLAH

Us Ahmad Nazrin Ab Razak

Ketua Penyelaras Program (Kolej Profesional Kemahiran Kiblah)

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar kami sentiasa komited serta tekun dalam memberikan pendidikan komprehensif dan berkualiti

Us Mohamad Nidzam Bin Ruslan

Lecturer Pengurusan Masjid

Us Muhammad Hafis Bin Mohd Hussain

Lecturer Pengajaran Tahfiz

Us Muhammad Uwais

Lecturer Pengurusan Tahfiz

Us Muhammad Irham Bin Jamaluddin

Lecturer Pengurusan Masjid

Us Kholidan Bin Buhari

Lecturer Pengurusan Masjid

Ustazah Fatinah Binti Radin Anwar

Pensyarah Pengurusan Tahfiz

Ustazah Hanan Binti Abdullah

Lecturer Pengajian Tahfiz